Marianne Vulker- van der Pas en Frans Vulker
Sleutelbloem 1, 1689 PZ Zwaag - Tel.: 0229-271217 - info@fysiotherapiedekorenbloem.nl
[a -] Text [A +]

ziekte van parkinson

Ziekte van Parkinson

Marianne maakt sinds begin april 2008 deel uit van Parkinsonnet. Dit is een organisatie die is opgezet door en geleid wordt vanuit de Universiteit van Nijmegen. De centrale doelstelling is de hulpverlening aan en begeleiding van mensen met de ziekte van Parkinson te optimaliseren. 

Bij de hulpverlening zijn meestal in eerste instantie fysiotherapie/oefentherapie, en in een latere fase logopedie en ergotherapie betrokken. Er wordt naar gestreefd om lokaal en regionaal (kennis-)netwerken te vormen, waarin voor onze regio ook de neurologen uit het Westfriesgasthuis een functie vervullen. Mensen met de ziekte van Parkinson worden bij voorkeur in hun eigen woonomgeving geholpen.  

Parkinsonnet bestaat nu een aantal jaren en wordt door patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS als een goed voorbeeld van optimale ketenzorg gezien. Wanneer u kennis wilt nemen van wat Parkinsonnet inhoudt en te bieden heeft verwijzen wij u graag naar www.parkinsonnet.nl .     

 

eXTReMe Tracker