Marianne Vulker- van der Pas en Frans Vulker
Sleutelbloem 1, 1689 PZ Zwaag - Tel.: 0229-271217 - info@fysiotherapiedekorenbloem.nl
[a -] Text [A +]

valpreventie

Vallen en valpreventie.

Door de St. Maartenskliniek in Nijmegen is een training ontwikkeld die ouderen helpt val-ongevallen te voorkomen. Deze training heet "Vallen verleden tijd", en gaat in op alles wat te maken kan hebben met vallen en de neiging tot vallen. En uiteraard vooral hoe vallen te voorkomen.            

In onze praktijk bestaat de mogelijkheid om individueel of in een kleine goep aan de slag te gaan met preventieve activiteiten om vallen, of de neiging daartoe, te voorkomen. Vallen en de neiging tot vallen zijn niet voorbehouden aan ouderen alleen, het kan iedereen overkomen.                                Er zijn factoren die  er aan bijdragen dat de kans om te vallen toeneemt. Enerzijds zijn dat aan de mens gebonden factoren, zoals een wisselende bloeddruk of duizeligheidsklachten. Anderzijds zijn er omgevings-gebonden factoren, zoals slecht zichtbare of waarneembare afstapjes.  

Het belangrijkste onderdeel van de training is oefenen. De oefeningen zijn gericht op de dagelijkse activiteiten en vaardigheden, waaronder de zogenaamde dubbeltaken. Daarvan is praten onder het lopen een goed voorbeeld. Fysieke aspecten als kracht, mobiliteit, coördinatie en uithoudingsvermogen spelen daarbij een rol. Ook zelfvertrouwen en realiteitszin zijn belangrijk. Het gaat er uiteindelijk om in alle situaties en onder alle condities in balans te blijven. Mensen kunnen vaak meer (aan) dan ze denken, en dat ook nog verbeteren, mits(!) ze zichzelf maar niet gaan overschatten. Het is goed om te weten dat op alle leeftijden nog verbetering mogelijk is. Belangrijk is goed en adequaat om te gaan met de risico's in het dagelijks leven: niet door risicomijdend gedrag, maar door risico's te leren beheersen. Hoewel het op dagelijkse functies gerichte oefenen centraal staat, wordt ook aandacht besteed aan aspecten zoals de inrichting van de thuissituatie, medicijngebruik, het gezichtsvermogen en schoeisel.

 

             

 

eXTReMe Tracker