Marianne Vulker- van der Pas en Frans Vulker
Sleutelbloem 1, 1689 PZ Zwaag - Tel.: 0229-271217 - info@fysiotherapiedekorenbloem.nl
[a -] Text [A +]

publicatie

Vulker FJ, Elvers JWH, Oostendorp RAB. Hypermobiliteit van gewrichten: een onderzoek naar de betrouwbaarheid van het meetinstrument volgens Beighton. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie mei 1996; 3: 74-80.

Abstract

Objective To determine the reliability of the modified and standardised measuring-instrument according to Beighton with which stipulated hypermobility of joints can be established. Design Intra- and interrater reliability research. Setting Public Healthcenter Risdam at Hoorn. Method Two general practitioners and two physiotherapists measured sixteen healthy children aged 6-17 years at two moments, t1 en t2. The intra- and interrater reliability is expressed per test at Kappa (K) and at percentage agreement (%). Results The modal class of the intrarater reliability is situated between 0.81 and 1.00. The median Kappa is 0.65. The modal class of the interrater reliability is situated between 0.41 and 0.60 in moment t1; the median Kappa is 0.45. The modal class of the interrater reliability is situated between 0.61 and 0.80 in moment t2; the median Kappa is 0.56. The mean time is 5 minutes (s.d.=1.5) and the median time is 4 minutes (range = 8) in moment t1. The mean time is 3.4 minutes (s.d.=1.0) and the median time is 3 minutes (range=6) in moment t2. Conclusions The measuring instument can be qualified with respect to the intrarater reliability as "substantial" to "almost perfect" and with respect to the interrater reliability as "moderate". The measuring-instrument can be fitted into the available consulting hour.

Doel Het bepalen van de betrouwbaarheid van het gemodificeerde en gestandaardiseerde meetinstrument volgens Beighton waarmee hypermobiliteit van gewrichten wordt vastgesteld. Opzet Intra- en interwaarnemersbetrouwbaarheidsonderzoek. Plaats Gezondheidscentrum Risdam te Hoorn. Methode Twee huisartsen en twee fysiotherapeuten hebben metingen gedaan op twee meetmomenten, t1 en t2, bij zestien gezonde kinderen in de leeftijdscategorie van 6 tot 17 jaar. De intra- en interwaarnemersbetrouwbaarheid wordt per test uitgedrukt in Kappa (K) en in het percentage overeenstemming (%). Resultaten Bij de intrawaarnemersbetrouwbaarheid ligt de modale klasse tussen 0.81 en 1.00. De mediane Kappa is 0.65. Bij de interwaarnemersbetrouwbaarheid ligt op meetmoment t1 de modale klasse tussen 0.41 en 0.60 en is de mediane Kappa 0.45. Op meetmoment t2 ligt de modale klasse tussen 0.61 en 0.80 en is de mediane Kappa 0.56. Op meetmoment t1 is de gemiddelde tijd 5 minuten (s.d.=1.5) en de mediane tijd 4 minuten (range=8). Op meetmoment t2 is de gemiddelde tijd 3.4 minuten (s.d.=1.0) en de mediane tijd 3 minuten (range=6). Conclusies Het meetinstrument is ten aanzien van de intrawaarnemersbetrouwbaarheid als "voldoende" tot "goed" en ten aanzien van de interwaarnemersbetrouwbaarheid als "middelmatig" te kwalificeren. Het meetinstrument kan worden ingepast binnen de beschikbare spreekuurtijd. 

 

eXTReMe Tracker