Marianne Vulker- van der Pas en Frans Vulker
Sleutelbloem 1, 1689 PZ Zwaag - Tel.: 0229-271217 - info@fysiotherapiedekorenbloem.nl
[a -] Text [A +]

osteoporose

Osteoporose en fysiotherapie

Osteoporose is tot op zekere hoogte een natuurlijk verouderingsproces waarbij botten geleidelijk  hun stevigheid en structuur  gaan verliezen en brozer worden. Daarnaast kunnen ziekten of ziekteprocessen, al dan niet in samenhang met de medicatie die daarbij gebruikt wordt, de ontwikkeling van osteoporose versnellen. Osteoporose is een proces dat nooit volledig te voorkomen of te vermijden is.

Bewegen en belasten zijn beide "noodzakelijk" om osteoporose zo goed als mogelijk tegen te gaan.  Een van de gevolgen van osteoporose is dat de kans op een fractuur groter wordt. Daarbij is een letsel of trauma lang niet altijd nodig om een fractuur op te lopen; een fractuur kan ook "spontaan" ontstaan bijvoorbeeld wanneer de druk op een wervel te groot wordt door  voorover te buigen of om naar iets te reiken.

Er is alles aan gelegen om de botstructuur zo lang mogelijk optimaal te houden. Het is vanzelfsprekend dat u degene bent die het een en ander tegen de osteoporose moet ondernemen. Naast een gezonde voeding, en soms gerichte medicatie, zijn vooraal belasten en bewegen essentieel. Druk op het skelet is een noodzakelijke voorwaarde hierbij. Alleen smeren of slikken zet geen zoden aan de dijk. Hoe jonger u daarmee begint, des te beter.  

Voor het tegengaan van osteoporose is geen standaardrecept beschikbaar. De aanpak bestaat uit een samenhangend geheel van maatregelen dat ertoe bijdraagt dat de ontwikkeling van osteoporose zo veel mogelijk vertraagd wordt. Wij proberen de maatregelen zo goed mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden, en ook rekening te houden met fysieke en/of mentale beperkingen. Wij werken conform de huidige bestaande richtlijnen, hierbij staat een aktieve insteek centraal.   

Voorkomen is beter dan genezen. Zoals u wellicht weet worden de meeste brokken in en om huis gemaakt. Een ongeval zit soms in een klein hoekje, en brokken gaan vaak gepaard met breuken. Wij besteden daarom ook aandacht aan voorzorgmaatregelen, ook in de thuissituatie.       Wij kunnen voor uw thuissituatie een risico-inventarisatie maken. Wij bespreken deze met u en geven indien nodig adviezen op welke manier hierin verbeteringen aan te brengen zijn.    

 

eXTReMe Tracker