Marianne Vulker- van der Pas en Frans Vulker
Sleutelbloem 1, 1689 PZ Zwaag - Tel.: 0229-271217 - info@fysiotherapiedekorenbloem.nl
[a -] Text [A +]

etalagebenen

 

Marianne maakt deel uit van ClaudicatioNet, een landelijk en regionaal netwerk van vaatchirurgen, huisartsen, nurse practitioners en fysiotherapeuten.

Het is geen prettige conclusie dat het lopen u niet zo makkelijk af gaat. Bijvoorbeeld omdat de bloedvaten in de benen u niet meer u niet meer in staat stellen de spieren van de noodzakelijke zuurstof te voorzien. In jargon is een claudicatio intermittens(CI) een symptoom van perifeer obstructief arterieel vaatlijden, veroorzaakt door atherosclerose. In gewone mensentaal: een beperkte loopafstand waarbij de pijn in een deel van het been of in beide benen zo vervelend pijnlijk wordt dat het je dwingt even stil te blijven staan. Tijdens het stilstaan ga je naar iets kijken alsof het jouw belangstelling heeft, en dan is het prettig wanneer er een etalage in de buurt is. Vandaar de beter bekende etalagebenen.

De oorzaak atherosclerose staat voor beschadiging van de grote bloedvaten waardoor deze geleidelijk dichtslibben. Hart- en vaatziekten en diabetes hebben direct en indirect invloed op de toestand in de bloedvaten van de benen. Maar ook chronische inactiviteit draagt er indirect aan bij. Meestal gaat het om een combinatie van factoren die leidt tot dit vervelende probleem.

Voor een dergelijk probleem gaat u meestal eerst naar de huisarts. De huisarts zal u bevragen en onderzoeken. Wanneer de huisarts een CI vermoedt, kunt voor verder onderzoek worden verwezen naar een vaatspecialist. Wanneer de uiteindelijke conclusie is dat het in uw situatie gaat om een beperkte loopafstand door vernauwde, dichtslibbende bloedvaten, dan wordt u daarvoor vervolgens behandeld met gesuperviseerde looptraining bij een fysiotherapeut die aangesloten is bij het ClaudicatioNet..

Het verbeteren van de leefstijl (niet roken, dieetmaatregelen, lichaamsbeweging), voorschijven van medicijnen, een operatieve ingreep, en looptraining zijn de behandelopties. In eerste instantie is het doel verlichten van de symptomen en verbeteren van de functionele capaciteit, waarmee wordt bedoeld dat onder andere uw loopafstand groter wordt. Daarmee wordt geprobeerd te voorkomen dat zich een handicap ontwikkelt en de ziekte erger wordt.

Duidelijk is dat looptraining een essentieel onderdeel is van de behandeling van etalagebenen. Een onderdeel in de behandeling dat dus niet mag ontbreken. Er is wetenschappelijk bewijs dat looptraining onder begeleiding (van een fysiotherapeut) beter resultaat heeft dan "op eigen initiatief pionieren".

In onze praktijk is de deskundigheid in huis om deze looptraining te bieden. De ervaring leert dat er goede resultaten mee zijn te boeken. Na verwijzing door vaatspecialist wordt een intake en een lichamelijk onderzoek gedaan. Dat onderzoek ziet er anders uit dan bij uw huisarts omdat het specifiek is gericht op de mogelijkheden en beperkingen van het bewegingsstelsel, en op de gevolgen die dat met zich meebrengt in het dagelijks leven. Op basis daarvan gaat u onder begeleiding trainen om de loopafstand te verbeteren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van oefeningen en van apparatuur, zoals de loopband. Wanneer ook andere problemen aan het bewegingsstelsel u bij deze training hinderen, dan wordt samen met u gezocht naar een oplossing hiervoor.

De gesuperviseerde looptraining wordt gegeven conform een door het ClaudicatioNet ontwikkeld protocol, eerst drie keer en daarna twee keer per week. Voor de overige dagen krijgt u huiswerk mee dat (uiteraard) voor een deel bestaat uit lopen in de eigen omgeving. 

Enkele zorgverzekeraars stellen dat gesuperviseerde looptraining alleen gegeven mag worden door een gecertificeerd fysiotherapeut: Marianne voldoet volledig aan deze eisen.

 

eXTReMe Tracker