Marianne Vulker- van der Pas en Frans Vulker
Sleutelbloem 1, 1689 PZ Zwaag - Tel.: 0229-271217 - info@fysiotherapiedekorenbloem.nl
[a -] Text [A +]

COPD

Chronisch obstructieve longziekten (COPD)

Wat is COPD?                                                                                                                                                                                                                                     

COPD is de internationaal gehamteerde afkorting voor chronisch obstructieve longziekten. COPD is een verzamelnaam voor longproblemen zoals chronische bronchitis, astma en emfyseem. Bij deze ziekten is vaak sprake van blijvende veranderingen van het longweefsel. 

Wat kunnen klachten zijn ?

Sneller kortademig zijn en het ervaren van vermoeidheid, vooral bij inspanning zoals bij traplopen, zijn in het oog springende klachten. Het ademen gaat vaak gepaard met piepen en brommen. Verkoudheden en andere luchtweginfecties geven meer klachten en gaan minder snel over. Dat gaat vaak samen met hoesten en het opgeven van slijm.

Welke behandelmogelijkheden zijn er?

In eerste instantie vindt het onderzoek en behandeling plaats door de huisarts, de longverpleegkundige en/ of de longarts. Met dat onderzoek wordt de mate van ernst van de longproblemen nagegaan. De behandeling van uw klachten bestaat meestal uit medicatie. Recente inzichten, gebaseerd op de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek, tonen aan dat fysiotherapie bij COPD duidelijk tot betere resultaten leidt. De behandeling wordt gegeven conform de richtlijnen van de beroepsgroep. Marianne heeft de vereiste nascholing op het gebied van COPD gevolgd. 

Wat kan fysiotherapie voor u betekenen? 

Het eerste consult bestaat uit een intake om inzicht te krijgen in de aard en ernst van uw klachten. Van belang is na te gaan wanneer, op welke manier en in welke mate u in het dagelijks leven beperkt bent in uw doen en laten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten en testen. Aan de hand daarvan wordt een indivueel behandelprogramma opgesteld en met u besproken. De behandeling kan bestaan uit het aanleren van ademhalingsoefeningen, ook tijdens inspanning, het leren van hoest- en hufftechnieken en ontspanningsoefeningen, conditietraining, spierkrachttraining en eventueel ademhalingsspiertraining. Belangrijk is ook dat aandacht wordt besteed aan bewustwording en inzicht in de ziekte en het ziekteproces. 

Hoe lang duurt de training?

De duur van de training hangt af van de ernst van uw aandoening. Meestal worden er twee afspraken per week gemaakt gedurende drie maanden. Indien nodig wordt deze periode verlengd.

Vergoeding van therapie bij COPD?    

COPD kent vier stadia van ernst: stadium 1, 2, 3, en 4. Alleen stadium 3 en 4 zijn opgenomen in de lijst van chronische aandoeningen.

Voor alle stadia geldt dat de vergoeding afhankelijk is van de mate van ernst waarbij de zogenaamde restcapaciteit van de longen en het aantal keren dat een longontsteking heeft plaatsgevonden in het kalenderjaar van belang zijn. Dit wordt met u besproken bij de intake. 

Daarnaast is het aantal behandelingen dat vergoed wordt ook afhankelijk van de aanvullende verzekering die u hebt afgesloten.  

 

eXTReMe Tracker