Marianne Vulker- van der Pas en Frans Vulker
Sleutelbloem 1, 1689 PZ Zwaag - Tel.: 0229-271217 - info@fysiotherapiedekorenbloem.nl
[a -] Text [A +]

fysiotherapie

Fysiotherapie houdt zich bezig met het bewegend functioneren van de mens. Het uiteindelijke doel van fysiotherapie is u weer zo optimaal mogelijk te laten functioneren in en deel te laten nemen aan het dagelijks leven. Zowel in uw leef-, woon- en als werkomgeving. Sporten maakt daar uiteraard deel van uit. 

Wij onderzoeken eerst de aard en de ernst van de problemen en de beperkingen, en gaan vervolgens na langs welke weg en met welke middelen wij denken dat deze problemen en beperkingen kunnen worden aangepakt en verholpen. Dat kan zijn het geven van uitleg, het geven van advies, het aanbieden van oefeningen, het trainen in algemene zin enzovoort, maar meestal gaat het om een combinatie van mogelijkheden. Soms zullen wij u adviseren eerst weer naar de huisarts te gaan, bijvoorbeeld om verder onderzoek te laten doen.

In het verleden is in de fysiotherapie onder meer gebruik van alle mogelijke apparaten waarvan de werking in twijfel werd getrokken. Bovendien werd de werkzaamheid van fysiotherapie ter discussie gesteld. In onze praktijk is ons uitgangspunt dat de fysiotherapie gericht is op beweging/bewegen als therapie. Bovendien ondersteunen wij de uitdaging om het vak fysiotherapie van een wetenschappelijke basis te voorzien. Het gebruik van richtlijnen heeft daarbij de voorkeur, zonder te vervallen tot "kookboek"-revalidatie.   

Het veelgehoorde advies rust, dus niet bewegen, is veelal geen oplossing voor uw probleem. Ook de angst voor bewegen draagt er niet aan bij. Juist door in beweging te komen of door te bewegen kun je in veel gevallen een verbetering in het functioneren bereiken of een teruggang tegenhouden.  Het is belangrijk dat u medeverantwoordelijkheid neemt voor uw functioneren en u merkt dat dat u beter afgaat dan wanneer een ander de regie overneemt. Wij kunnen u daar aktief bij helpen een weg in te vinden.     

 

eXTReMe Tracker