Marianne Vulker- van der Pas en Frans Vulker
Sleutelbloem 1, 1689 PZ Zwaag - Tel.: 0229-271217 - info@fysiotherapiedekorenbloem.nl
[a -] Text [A +]

wie zijn wij

Marianne is algemeen fysiotherapeut.

Sinds eind 2011 maakte zij deel uit van het ClaudicatioNet, een netwerk dat zich richt op de behandeling en begeleiding bij vaatproblemen in de benen. Dit netwerk is dit jaar(2020) opgegaan in het Chronisch Zorgnet, waarin zij gecertificeerd is voor de behandeling en begeleiding van Perifeer Arterieel Vaatlijden en Longrevalidatie, waaronder Corona-patienten. Dit najaar is de behandeling en begeleiding bij osteoporose hieraan toegevoegd onder de naam Vallen en Breken.

Frans is algemeen fysiotherapeut en werkt al sinds begin jaren '80 in Risdam-noord. Hij is bekend met de "ins en outs" van zowel orthopedische als neurologische aandoeningen, en heeft daartoe relevante nascholing voor gedaan. In 1996/97 heeft hij epidemiologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit. In 2002 is de Postdoctorale Beroepsopleiding Ergonomie bij arbeid gevolgd, aan de faculteit bewegingswetenschappen van de VU en de TU Delft, en is hij sinds 2004 Professional Master of Ergonomics. De afstudeeropdracht betreft een onderzoek naar het gebruik van vaste trappen in woningen door mensen met een functiebeperking. Het onderzoek is bewerkt tot een artikel en is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Ergonomie, te vinden onder de titel "het trappenlab".

In de afgelopen jaren zijn de studie-activiteiten gericht op problematiek die kenmerkend is voor ouderen. Een toenemende kans op vallen, op osteoporose, en vaatproblemen in de hersenen, hersenbloedingen en herseninfarcten. Vermeldenswaardig is dat in Heliomare de cursus neurorevalidatie bij CVA is gevolgd/gedaan. Een cursus met niet alleen theorie maar vooral praktijkgericht aan de slag binnen de muren van het revaldatiecentrum.

In 2019 is nascholing gedaan met als thema "zie je het zitten, of laat je het liggen". Het gaat daarbij om de begeleiding van mensen die in de thuissituatie worden verzorgd en nog zo lang als mogelijk thuis willen blijven. In de thuissituatie speelt de betrokkenheid van verschillende disciplines, huisarts, ergotherapeut en thuiszorg een belangrijke rol.

Aan het Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen zijn de cursussen motorisch leren en het plastische brein gevolgd, belangrijk voor het verwerven van meer inzicht in alles wat zich in ons brein "afspeelt".

 

 

eXTReMe Tracker