Marianne Vulker- van der Pas en Frans Vulker
Sleutelbloem 1, 1689 PZ Zwaag - Tel.: 0229-271217 - info@fysiotherapiedekorenbloem.nl
[a -] Text [A +]

zitten is gevaarlijk

Zitten is gevaarlijk, staand werk niet genoeg

Onder deze kop is een artikel gepubliceerd in het Noordhollands Dagblad van 12 december 2015. Het artikel is opgenomen in de zaterdagbijlage Plus Werken die niet alleen in Westfriesland maar ook in de regio Haarlem en Leiden verschijnt.

De redactie heeft publicaties gesignaleerd met betrekking tot de uitspraak Zitten is gevaarlijk. Gevaarlijk omdat onderzoek doet voorkomen dat ernstige ziekten mede in verband gebracht worden met veel en frekwent zitten. Met name op werkplekken in een kantooromgeving. Aan mij, als ergonoom, is door de redactie van de krant gevraagd naar mijn opvattingen hierover.

Recent retrospectief onderzoek aan een populatie in Engeland heeft die bewering onderuit gehaald. Er lijkt sprake van stemmingmakerij en de suggestie wordt gewekt dat we nu maar massaal ons werk staande moeten verrichten.

De waarheid ligt zoals gewoonlijk ergens in het midden: zitten en staan kunnen waar mogelijk worden afgewisseld. Onderbrekingen van lang zitten of staan verdienen de voorkeur. Een kopje koffie elders in het gebouw nuttigen, niet op het bureau printen maar in een printerruimte, de trap nemen in plaats van de lift zijn daar voorbeelden van. Het gaat om de variatie.

Maar bovenal gaat het in eerste aanleg om de intrinsieke motivatie van de mensen zelf. Een actieve lifestyle in een kantooromgeving kan daarnaast gefaciliteerd worden door de werkgever. Dat "kost' wellicht een stukje arbeidsproduciviteit, maar levert een positieve bijdrage aan de arbeidssatisfactie en welzijn van werknemers. Ook naaste medewerkers spelen een rol van betekenis: zien doen nodigt uit om mee te doen. Kortom het hele bedrijf in beweging.

Bovenstaande is niet los te zien van de persoonlijke lifestyle in het dagelijks leven buiten het werk om. Wat doe je in de thuissituatie, 's avonds op de bank of in de sta-op-stoel met de benen gestrekt? Genoeg stof om eens bij "stil te staan"........

 

eXTReMe Tracker