Marianne Vulker- van der Pas en Frans Vulker
Sleutelbloem 1, 1689 PZ Zwaag - Tel.: 0229-271217 - info@fysiotherapiedekorenbloem.nl
[a -] Text [A +]

publicatie

Vulker, F.J., Molenbroek J.F.M. (2005). Het Trappenlab (her-)ontwerp van een vaste trap in woningen. Tijdschrift voor Ergonomie; jaargang 30, nr.3: 4-13.

Abstract

A stairs lab

An ethnographic study was constructed on the usage of fixed stairs inside the houses of independently living elderly persons. The study was focused on accessibility, health, safety and comfort, with an emphasis on the importance of stair walking as a fitness activity and its contribution to the struggle against motion poorness. Because legislation influences what is implemented within the real world, identified needs were compared with current legislation. A literature search on usage of and accidents involving fixed stairs, including fall incidents, was conducted and the results were used to create design criteria and preferences. Recommendations for future research are made, including the need to build a test facility in which a fixed stair can be varied and tested with older users.

Samenvatting

Als eindopdracht van de PDBO-ergonomie is een programma van eisen geformuleerd voor vaste trappen in woningen, waarbij de aspecten toegankelijkheid, gezondheid, veiligheid en comfort niet gereserveerd blijven voor gezonde mensen, maar ook van toepassing zijn op mensen met functiebeperkingen. Een etnografisch/observatie onderzoek werd uitgevoerd om inzicht te verschaffen in de manier waarop gebruikers met een functiebeperking omgaan met de trap in de eigen woning. Het verkregen materiaal is geanalyseerd om knelpunten te duiden. Na weging van het belang van de componenten van de vaste trap werd een Programma van Eisen en een Programma van Wensen geformuleerd. Het Programma van Eisen is getoetst aan bestaande wetgeving. Het belang van traplopen als gezondheidsbevorderende activiteit en het bijdragen aan de strijd tegen bewegingsarmoede wordt onderstreept. Tot slot worden aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.

 

eXTReMe Tracker