Marianne Vulker- van der Pas en Frans Vulker
Sleutelbloem 1, 1689 PZ Zwaag - Tel.: 0229-271217 - info@fysiotherapiedekorenbloem.nl
[a -] Text [A +]

fysio en ergo

Van meet af aan ben ik erg gericht geweest op de fysiotherapie, wat mag blijken uit de gevolgde na- en bijscholing.  Sportfysiotherapie, manuele lymfedrainage, podotherapie, meridiaantherapie, en de methode Cyriax. Maar ook de destijds begeerde opleidingen NDT voor volwassenen (w.o. hemiplegen) in Katwijk, en voor kinderen in Beetsterzwaag. Direct na mijn afstuderen heb ik de opleiding tot manueeltherapeut gedaan (methode Eindhoven). 

Begin jaren '90 komt de fysiotherapie in het nieuws door een gedegen rapport van prof. L. Bouter. De boodschap is: "het ontbreekt de fysiotherapie aan een voldoende wetenschappelijk draagvlak om zo breed en omvangrijk ingezet te worden bij allerhande gezondheidsproblemen". Voor een beperkte groep fysiotherapeuten geen nieuws, maar er zijn op dat moment nog nauwelijks scholingsmogelijkheden voor fysiotherapeuten om "de handschoen op te pakken". Die gelegenheid dient zich aan met de cursussen Scholing in Wetenschap I, II en III.  Die heb ik gedaan en afgerond met een publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie (mei 1996), op basis van een zelf geschreven en uitgevoerd onderzoek naar de betrouwbaarheid van een meetinstrument om hypermobiliteit van gewrichten te meten.

Vervolgens heb het volledige theoretische deel van de opleiding tot epidemioloog aan de VU gedaan en positief afgesloten. Helaas ontbraken op dat moment de voorwaarden om hier een vervolg aan te geven in de praktijk. Epidemiologie is er op gericht onderzoek te doen naar het vóórkomen van ziekte en daarmee invloed te krijgen op het voorkómen van ziekte. Die aspecten denk ik terug te vinden in de ergonomie.

Vanaf 2002 tot 2004 heb ik de Post Doctorale Beroeps Opleiding Ergonomie bij arbeid gedaan aan de VU. Deze universitaire opleiding werd aangeboden door de VU, samen met de UvA, de TU-Delft en de Universiteit Twente. Deze opleiding is (cum laude) afgerond met een onderzoek naar het gebruik van vaste trappen door mensen met een functiebeperking. Dit onderzoek is bewerkt tot een publicatie in het Tijdschrift voor Ergonomie (juni 2005). De uitkomsten van dit onderzoek zijn gebruikt door Consument en Veiligheid als aanbevelingen in het rapport Risicobeoordeling van vaste trappen (december 2005).       

   

 

 

eXTReMe Tracker